Kylämummeja - ja vaareja kaivataan mukaan toimintaan!

 

Kylämummeja - ja vaareja kaivataan toimintaamme, ilmoittauduthan mukaan!

Ilmoittautua voit Sari Peltoselle sähköpostitse sari.e.lehmusto(at)luukku.com .

Kylämummit - ja vaarit

Kylämummit ja -vaarit


- Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii Kylämummi ja -vaari toiminnallaan lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja
tuomaan iloa sekä pienille että isoille.
- Sukupolvien välisessä kanssakäymisessä lapsi saa aikuisen aikaa, turvallisuutta, elämyksiä ja
elämänkokemusta joita vasten hän voi peilata omia tunteitaan. Isät ja äidit puolestaan saavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja mummien ja vaarien arki saa uutta merkitystä ja heidän hyvinvointinsa lisääntyy.
- Kiireinen arki, muuttoliike ja moninaiset elämäntavat ja perhemuodot johtavat siihen, että kaikilla lapsilla ei ole biologisia isovanhempia läsnä arjessaan.
-Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Jokaisen tiedot ja taidot ovat tärkeitä.
- Kylämummit ja -vaarit eivät ole yksittäisten lasten varamummeja tai vaareja, vaan toimivat esimerkiksi
päiväkodeissa ja MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa.
- Kylämummit ja -vaarit voivat mm. lukea lapsille kirjoja. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen.
- Voi itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.


Kylämummi ja -vaari -toiminnalla halutaan:tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa siirtää kulttuuriperintöä luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista.